You have reached the website

Chính sách về Cookie

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG COOKIE

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ mà được đặt vào máy tính của bạn thông qua các trang web hay ứng dụng mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web và/hay các ứng dụng làm việc hiệu quả hơn cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web và/hay ứng dụng.

 

Tại sao và sử dụng Cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookies  để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các trang web Nestlé  và để hiểu tốt hơn về việc khách sử dụng các trang web Nestlé và các công cụ và dịch vụ được cung cấp tại đó như thế nào. Cookies giúp chúng tôi sửa đổi các trang web Nestlé phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn, để cải thiện sự thân thiện với người dùng, để nhận được phản hồi hài lòng của khách hàng (thông qua đối tác được chỉ định) và giao tiếp với bạn bất kỳ nơi nào trên trang web.

Chúng ta không sử dụng Cookie để thu thập thông tin các nhân chẳng hạn như tên của ban, tuy nhiên chúng tôi có thể kết nối thông tin mà có trong Cookie để thu thập thông tin cá nhân của bạn từ một nguồn khác (chẳng hạn các trang web chung).

 

Bạn có thể thay đổi thiết lập Cookie của bạn như thế nào?

Xin vui lòng đảm bảo rằng sự thiết lập của máy tính/thiết bị di động của bạn phản ánh bạn có thích thú để chấp nhận Cookies hay không. Bạn có thể thiết lập hộp trình duyệt để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận Cookies, hay là bạn có thể đơn giản thiết lập để từ chối chúng, mặc dù bạn có thể không phải truy cập vào tất cả các tính năng của trang web và/hay ứng dụng nếu bạn làm như vậy. Xem hộp trình duyệt “Trợ giúp” của bạn để xem làm như thế naoHãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng máy tính khác nhau ở các địa điểm khác nhau, bạn cần đảm bảo rằng mỗi hộp trình duyệt phải được điều chỉnh phù hợp với sở thích Cookies của bạn.  

 

Các loại Cookies nào được sử dụng?

Các bản dưới đây phân loại và mô tả các loại Cookies khác nhau được sử dụng trong trong web và các ứng dụng:

 

Cookies chức năng

Đây là Cookies mà được đưa ra để cải thiện tính năng của trang web và/hoặc ứng dụng. Ví dụ, Cookies mà ghi nhớ nội dụng bạn đã xem trước đó trên trang web/ứng dụng hoặc địa chỉ email và mật mã bạn cung cấp khi đăng ký trong suốt thời gian trước bạn ghé thăm trang web và/hoặc ứng. Cookies cũng có thể ghi nhớ các sản phẩm mà bạn đã đặt trước đó trong giỏ hàng của ban khi bạn thăm cửa hàng trực tuyến của Nestlé. Vì vậy việc sử dụng Cookies chức năng có thể cho phép chúng ta phục vụ bạn để làm cho nội dung thích ứng với sự quan tâm của bạn và tiết kiệm thời gian để đăng ký lại và nhập lại thông tin khi bạn vào lại trang web và/hoặc ứng dụng hoặc cố gắng truy cập vào các một vào phần dành cho thành viên. Trong một vài trang web và/hoặc các ứng dụng, Cookies cũng có thể giúp chúng ta lưu trữ các công thức yêu thích, các hoạt động, tích điểm. Chúng ta cũng có thể sử dụng Cookies để khóa ngăn chặn các người sử dụng chưa đến tuổi trưởng thành vào một số hoạt động.

 

 Third Party

 Name

 Purpose

Incapsula

incap_ses_{Proxy-ID}_{Site-ID}

visid_incap_{Site-ID}

These Cookies improve performance and security on the website.

cloudflare

_sm_au_c

Used to accelerate content delivery

Flickr

BX, __atuvc, _sm_au_c

Needed to retrieve Flickr images through its API

Investis

JSESSIONID

Used for the investor tools

Add This

__atuvc

This cookie ensure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated

N/A – Nestlé

iplocatorCookie

Used to check location (country) of IP address

Kaltura

_sm_au_c, sm_au_d

Used to play video in pop-up windows or in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies chính chủ

Đây là những cookies mà đươc lập bởi một trang web và/hay một ứng dụng và chỉ có thể đọc.

 Third Party

 Name

 Purpose

Flickr

xb

Needed to retrieve Flickr images through its API

Google Analytics

___utma,

___ __utmb, _____utmc,

_____utmv, __utmz, _utmc

These Cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The Cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited

Twitter

pid, guest_id

Used to share content with Twitter

Google

NID

Used to share content with Google

LinkedIn

bcookie, lidc

Used to share content with LinkedIn

Facebook

_sm_au, _sm_au_c,

__sm_au_d, c_user, csm,

_datr, fr, locale, lu, s, xs

Used to share content with Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies bên thứ ba

Đây là những Cookies mà được lập bởi bên thức ba mà chúng ta sử dụng cho các dịch vụ khác nhau (ví dụ, website và/hoặc ứng dụng phân tích hoặc quảng cáo).

 Third Party

 Name

 Purpose

Accuen Media

uid

 

Add This

dt, uid, uit, loc

 

AppNexus

sess, uuid2, anj

 

DoubleClick

exchange_uid

 

DoubleClick Bid Manager

partnerUID segments_p1 uid acs

 

Media6Degrees

cckz, clid, ipinfo, vstcnt, mt_mop

These Cookies are placed by the company AddThis providing social network sharing buttons for displaying the Site

DoubleClick Bid Manager

partnerUID segments_p1 uid acs

 

MediaMath

uuid, HRL8, mt_mop

 

Resonate Networks

RCID RCOUNT

 

Right Media

testbounce

 

Turn

uid

 

Yahoo!

B