You have reached the website

Cường độ
Flavor intensity: 5 of 12.
  • Chi tiết
  • Thành phần
  • Ingredients & Nutrition
  • nhận xét và đánh giá
Vanilla Latte Macchiato
VANILLA
NUTRITION INFORMATION Unit Per 100 g Per 100 ml serving % GDA
VANILLA LATTE MACCHIATO g as sold 23,55
Energy (with fibers 8kJ/g)) kJ 1764 161 356
Energy (with fibers 2kcal/g) kcal 422 38 85 4%
Fat g 20,0 1,7 3,7 5%
of which: saturates g 11,7 1,1 2,3 12%
Available Carbohydrates g 37,6 4,0 8,8 3%
of which: sugars g 35,7 3,8 8,4 9%
Fibre (DP > 3) g 9,9 0,1 0,3
Protein g 17,8 1,7 3,8 8%
Salt g 0,54 0,06 0,13 2%


White capsule (15.1g):

Skimmed milk powder, Sugar (17%), Emulsifier (Soya Lecithin).


Black capsule (6g):

Roast & Ground coffee

viết nhận xét của bạn

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể viết nhận xét. Vui Lòng, log in or register