You have reached the website

HÃY CÙNG TẠO
RA TUYỆT TÁC

Có mức áp suất bơm lên đến 15-bar,
máy pha NESCAFÉ® Dolce Gusto®
không chỉ là một thiết bị trang trí mà
còn vô cùng mạnh mẽ giúp tạo ra những
thức uống có hương vị khác nhau.

Tìm hiểu thêm bằng cách chọn
thức uống yêu thích của bạn

 

 

 

 

  

 

 

 

Play again or share video
Manual Machine
Automatic Machine

Trang tiếp theo