You have reached the website

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nestlé Singapore (Pte) Ltd. (Nestlé) xin cam kết giữ vững niềm tin của người sử dụng đối với trang web của chúng tôi. Các điều khoản dưới đây quy định việc sử dụng trang web của các bạn

 

 

1. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Mời các bạn hãy khám phá trang web của chúng tôi và đóng góp tài nguyên, đặt câu hỏi, thư từ và các nội dung đa phuong tiện  bất cứ nơi đâu ( chẳng hạn tranh ảnh, video).

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web cũng như các tư liệu được đăng trên trang web phải hợp pháp và không phản cảm theo trong bất kỳ phương diện nào. Bạn nên lưu ý không được:
(a) Xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
(b Xâm phạm các quyền về sở hữu trí tuệ;
(c) Buông lời phỉ báng (kể cả đối với Nestlé), các nội dung liên quan đến khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn; 
(d) Tải các tập tin máy tínhbị nhiễm vi rút hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh hoặc ;
(e) các nguy hại khác cho tính liêm chính của trang web;.

Nestlé lưu ý rằng chúng tôi có thể bỏ bất kỳ nội dụng nào chúng tôi cho rằng không hợp pháp và mang tính phản cảm ra khỏi trang web cua chúng tôi.

 

2. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho các dữ liệu các nhân và các tài liệu được chia sẻ trên trang web này.

 

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.1. Nội dung cung cấp bởi Nestlé

Nestlé hay các đơn vị được cấp phép sử dụng của Nestlé sẽ sở hữu tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong các tài nguyên mà được công bố bởi hoặc nhân danh Nestlé, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu trên trang web (như các văn bản và hình ảnh).

Bạn có thể mô phỏng các trích đoạn của trang web cho mục đích sử dụng của riêng bạn (không cho mục đích thương mại) với điều kiện bạn giữ nguyên và tôn trọng tất cả quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các thông báo bản quyền  mà xuất hiện trong nội dung đó.(e.g. © 2015 Nestlé).

3.2. Nội dung cung cấp bởi Bạn

Bạn trình bày với Nestlé rằng bạn là tác giả của nội dung mà bạn đóng góp trên trang web hay là bạn có các quyền (được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (hình ảnh, video, nhạc) cho trang web.

Bạn đồng ý rằng nội dung như vậy sẽ được xem như không phải thông tin mật và bạn trao cho Nestlé quyền không phải trả phí bản quyền, sử dụng mãi mãi trền toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, mô phỏng, truyền đạt, công bố và phát thanh) các nội dung bạn cung cấp cho mục đích kinh doanh của Nestlé.

Xin hãy lưu ý rằng Nestlé tự do quyết định sử dụng hoặc không sử dụng nội dung này và Nestlé có thể phát triển nội dung tương tự hoặc vẫn được sử dụng nội dung đó từ các nguồn khác , thì khi đó tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung này vẫn thuộc về Nestlé và các đơn vị cấp phép sử dụng của Nestlé.

3.3. Các nguyên tắc quy định phân khúc khách hàng và xem xét tổng thể

Thêm vào những điều khoản này còn có các nguyên tắc quy định cộng thêm áp dụng cho các dịch vụ phân khúc và xem xét tổng thể. Để trình bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ phân khúc và xem xét tổng thể nào có sẵn trên trang web này (chẳng hạn như các văn bản, tranh ảnh, video, chân dung, hay các thông tin, tài nguyên khác), bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đã được sự cho phép của ba mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn đã nhận khoản thanh toán trước hoặc hứa thanh toán để trả cho các tường trình mà bạn đưa ra hay là bạn đã nhận một khoản khuyến khích như sử dụng sản phẩm miễn phí, giảm giá, quà, bạn phải tiết lộ trong bản tường trình của bạn. Nếu bạn là nhân viên của Nestlé hoặc làm việc cho công ty hoặc đại lý được Nestlé thuê, bạn phải tiết lộ mối quan hệ đó. Tất cả nội dung mà bạn trình bày phải chính xác và căn cứ vào các kinh nghiệm thực tế so với sản phẩm bạn xem xét. Nó không bao gồm bất kỳ thông tin tham chiếu từ các trang web, địa chỉ, địa chỉ email và các thông tin liên hệ và số điện thoại khác.

 

4. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

Mặc dù Nestlé đã sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo độ chính xác của các tài nguyên trên trang web của chúng tôi và tránh các thiếu sót nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thông tin không chính xác, sự gián đoạn, không liên tục hoặc các sự kiện mà có thể gây hại dù trực tiếp (gây hư hại máy tính) hoặc gián tiếp (mất lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro cho mọi sự tín nhiệm vào các tài nguyên trên trang web này.

Trang web này có thể chứa các đường dẫn đến các website bên ngoài Nestlé. Nestlé không kiểm soát kỹ các trang web như thế, không cần thiết xác nhận chúng và cũng không chịu trách nhiệm về chúng, bao gồm nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Theo đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý của các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc bạn được thông tin về bất kỳ những thay đổi của chúng.

Bạn có thể điều hành một trang web của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang web chúng tôi. Trong trường hợp này, Nestlé không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bản sử dụng URL trang chủ chính xác của trang web này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo kiểu bạn là công ty con của Nestlé hay được Nestlé xác nhận. Bạn không được dùng“framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới.

 

5. LIÊN HỆ  VỚI CHÚNG TÔI

 

Trang web này được điều hành bởi Nestlé Singapore (Pte) Ltd, 15A, Changi Business Park Central 1, #05-02/03, Eightrium @ Changi Business Park, Singapore 486035.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận về trang web, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

 

6. CÁC THAY ĐỔI

 

Nestlé bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Vui lòng tham khảo trang này vào từng thời điểm để xem lại các điều khoản và các thông tin mới.

 

7. LUẬT CHI PHỐI VÀ QUYỀN HẠN XÉT XỬ

 

Bạn và Nestlé đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến trang web sẽ được chi phối bởi luật phápSingapore và đưa ra giải quyết tại tòa án Singapore.

 

Copyright © October 2015 Nestlé Singapore (Pte) Ltd